Install Service

VIDEO NADZOR

O VIDEO NADZORU

        Video nadzor predstavlja elektronski sistem za nadgledanje i snimanje situacija na nekom prostoru i prenos signala sa kamera na predefinisanu lokaciju.

        Osnovna funkcija sistema video nadzora je pružanje informacija o bezbednosnom statusu na osnovu koje ce korisnik moci da organizuje odgovarajuce mere zaštite. Arhiviranje video informacija o bezbednosnom statusu šticenog objekta ima višestruku namenu u procesu analize bezbednosnog stanja objekta kao i u dokumentovanju incidentnih situacija.

        Sistemi video nadzora se ne koriste samo na “kriticnim” mestima, vec imaju primenu i u mnogim drugim situacijama, npr. za nadzor proizvodnih procesa u fabrikama, rad mašina u postrojenjima, nadzor robe u prodavnicama i skladištima, nadzor izloženih eksponata, nadzor ulaza i izlaza vozila, utovar i istovar robe, nadzor radnika u firmama, nadzor pacijenata na intenzivnoj nezi, nadzor posetioca na nekom dogadaju i dr.

        Planiranje i projektovanje sistema video nadzora je složen proces koji mora da se uklopi u rezultate analize bezbednosne ugroženosti objekta, lica ili materijalnih dobara uz poštovanje svih postojecih specificnosti objekta, položaja i njegove namene pa sve do uklapanja u tehnologiju rada koja se u njemu odvija.

Sistem video nadzora se sastoji iz:

- potrebnog broja spoljašnjih i unutrašnjih kamera, zavisno od geometrije objekta, mogucih prilaza objektu, rasporeda prostorija koje treba nadgledati

- odgovarajucih objektiva, sa rucnim ili automatskim podešavanjem otvora blende

- kablovskog sistema za prenos video signala

- centralnih uredaja, koji služe za obradu i arhiviranje slika dobijenih od strana kamera,

- monitora za prikaz slika


Video nadzor delimo na: Analogni i Digitalni (IP).

        Analogni video nadzor je sistem koji od analognih kamera, preko koaksijalnih kablova prenosi video signal do uredaja za uživo pracenje i skladištenje snimaka. CCTV(Closed Circuti Tele Vision) je termin koji se odnosi na korišcenje analognog video nadzora i predstavlja sistem zatvorenog kola, pa samo ogranicen broj ljudi može sa jedne lokacije pristupiti video zapisu. CCTV sistemi koriste DVR (Digital Video Recorder), uredaj koji snima i arhivira video zapis u digitalnom formatu, sa svih kamera na konkretnom sistemu. Na jedan DVR se može povezati od jedne do više kamera, zavisno od karakteristika ulaza DVRa. DVR sadrži jedan ili više hard diskova ciji kapacitet zavisi od potreba sistema i zahteva korisnika. DVR kompresuje snimke kako bi se omogucilo arhiviranje video materijala više dana unazad. DVR uredaji se razlikuju po proizvodacu, kvalitetu, ceni, tehnickim karakteritikama itd. Neki DVR uredaji imaju podršku za povezivanje na racunarsku mrežu, samim tim je moguce prenositi signal preko mreže i Interneta i pregledavati snimke i sliku uživo sa udaljenih lokacija.

        Sistemi video nadzora danas su na široko dostupni i nezamenjljivi su u cilju smanjenja rizika. Omogućuju vam uvid u nadzirani prostor, a zahvaljujući snimljenim događajima, moguće je lako i brzo rekonstruisati štetne događaje.
        Kod analognih sistema, današnje kamere koriste digitalnu tehnologiju za formiranje i obradu slike, ali je konvertovanu u analogni format prenose prema monitorima i uređajima za snimanje. Primljeni analogni signal se digitalizuje i snima na hard disku.Radi pregleda i reprodukcije signal se najčešće pretvara u analogni .Analogne sisteme odlikuje međusobna i kompatibilnost sa televezijskim standardima. Zahvaljujući velikoj kompatibilnosti i niskoj ceni pojedinačne opreme, ovi sistemi video nadzora danas su još uvek zastupljeniji od digitalnih IP sistema. I ako se radi o analognom video nadzoru omogućen je prenos slike na udaljene lokacije korišćenjem interneta, mreže mobilne telefonije i dr.

        IP (digitalni) video nadzor je sistem video nadzora koji pruža mogucnost nadgledanja i arhiviranja video zapisa preko racunarske mreže, koristeci Internet Protocol, odatle i naziv IP. Suština je ista kao kod analognog sistema, s tim da IP video nadzor sadrži IP digitalne kamere megapikselne rezolucije (1, 2, 3, 5, 12 megapiksela), koje daju i do 10 puta vecu rezoluciju slike. Kamere se povezuju sa sistemom preko standardnog mrežnog racunarskog kabla (UTP). Pored toga što sve informacije idu preko jednog kabla (slika, zvuk, komande za pan-tilt-zoom), postoji i mogucnost napajanja kamera preko tog istog kabla(PoE – Power Over Ethernet). Kamere se preko kablova i switch-eva, koristeci infrastrukturu racunarske mreže, povezuju na uredaj koji skladišti snimke, NVR (Network Video Recorder). Svi video snimci sa NVRa mogu biti primani od strane ovlašcenog korisnika bilo gde na planeti putem Interneta. Instalacija i održavanje IP video nadzora je jednostavnije od klasicnog analognog sistema jer u vecini slucajeva na lokaciji vec postoji racunarska mrežna infrastruktura. Prednosti IP video nadzora u odnosu na analogni su brojne, a jedina mana, za sada, je viša cena opreme, koja ce pratnjom tehnoloških trendova vremenom opasti.

        IP sistemi su u potpunosti digitalni, koriste IP (Internet protokol) za prenos signala. Nema nepotrebnih gubitaka u kvalitetu zahvaljujući kompletno digitalnom formiranju, prenosu, snimanju i pregledu slike. Obzirom da ne postoji potreba za kompatabilnošću sa već zastarelim televizijskim standardom, današnji IP sistemi razvili su posebnu grupu IP kamera-sa nazivom MEGAPIXEL kamere.
        MEGAPIXEL kamere predstavljaju pravu revoluciju u projektovanju i primeni video nadzora. Moguće je nadzirati mnogo veće prostore sa manjim brojem kamera uz prepoznavanje mnogo sitnijih detalja kao i uvećanje detalja na već snimljenom materijalu. Danas su dostupne MEGAPIXEL kamere od 1 MPix-ela do 8 MPix-ela.Sadašnja TV silka ili slika sa najboljih analognih kamera ima rezoluciju od 0,4 Mpix-ela, dugo očekivana HD televizija nudi 1 Mpix-el, dok FULL HD televizija 2 MPix-ela.

        Primer primena kamere od 1,3Mpix-ela kada se uzme u obzir da analogna tehnologija omogućuje maksimalno 0,4Mpix-ela sasvim je jasno da ove kamere prikazuju mnogo više detalja od analognih, odnosno omogućuju nadzor do 4 puta sitnijih detalja uz isto vidno polje kao kod analogne kamere ili 4 puta veći prostor nadziranja sa istim kvalitetom slike kao kod analogne kamere. Primer primena kamere od 2Mpix-ela (FULL HD Rezolucija) omogućuje prepoznavanje do 8 puta sitnijih detalja od analogne kamere ili 8 puta veći vidni prostor uz kvalitet slike kao kod analogne kamere.
        Snimanje IP kamera se može vršiti direktno na PC računaru, File serverima kao i na specijalizovanim NVR rekorderima, uz mogućnost snimanja na više lokacija odjednom radi povećanja bezbednosti snimaka.

HDCVI

U POTRAZI STE ZA BOLJIM SISTEMOM VIDEO NADZORA? ŽELITE HD ILI FullHD REZOLUCIJU,

POTREBNA VAM JE NOVA TEHNOLOGIJA JER OČEKUJETE MNOGO VIŠE OD VIDEO NADZORA

DAHUA HDCVI TEHNOLOGIJA, POSTAVLJA NOVE STANDARDE ZA SISTEME VIDEO NADZORA!

Prednosti:

- Rezolucije je kao kod HD-SDI i MEGAPIXEL IP KAMERA, po značajno nižoj ceni!

- Kabl: Koriste klasičan koaksijalni kabl, za razliku od HD-SDI kamera kvalitet kabla nije važan

- Udaljenost kamere: HDCVI omogućuje prenos do 500m za HD ili 300m za FullHD, običnim koaksijalnim kablom

- Idealno su rešenje i za rekonstrukciju i unapređenje postojećih sistema za video nadzor, mogu koristiti postojeći kablovi.